የማሰብና የመጥፋት ዕውነት

ቃሉ

የማሰብና የመረረ ያህል ግልፅ መጽሀፍ (1080 pp.)